Parametrul fizic determinant este rezistivitatea electrica (sau inversul ei, conductivitatea) care in multe cazuri este direct legata de caracteristicile geologice ale mediului.
           Utilizam masuratorile electrice pentru determinarea structurilor aflate la diferite adancimi,  sub forma sondajelor electrice clasice (de tip Schlumberger sau Wenner, pana la adancimi de cca 400 m) sau sub forma ERT (Electrical Resistivity Tomography, pana la adancimi de cca 70 m). In functie de importanta obiectivului se pot face masuratori 3D, cu gradul de detaliere adecvat .
           Pentru obiective situate la adancimi mai mari, utilizam metodele electromagnetice (CSAMT, AMT, MT) care sunt mai costisitoare.
            Metoda polarizatiei induse (IP)  poate fi masurata atat in domeniul timp, cat si in domeniul frecventa, si se utilizeaza in special pentru prospectiunea mineralizatiilor metalice, dar nu numai.
          Metoda Potentialului Spontan consta in masurarea adecvata a unor potentiale naturale  produse prin circulatiei unor solutii ionice sau ca urmare a producerii unor fenomene fizico-chimice.
 
 
                     
                               Sectiune ERT - bazinul carbonifer al Vaii Jiului

Contact

S.C. GEOMATHICS ONE S.R.L.
str. Buzesti nr.61, bl.A6. ap.29, Bucuresti
Tel: +40 745 182 711
Email: office@geomathics-one.ro

Tomografie de rezistivitate printr-un biogenerator de gaz