Analiza si evaluarea siturilor aflate timp indelungat si/sau intens sub actiunea unor factori poluanti.

         Pentru investigatia geofizica a subsolului contaminat putem utiliza tomografia de rezistivitate, masuratori asupra SP, radiometria, MASW (multichannel analisys of surface waves), magnetometria etc.
         In acest domeniu GEOMATHICS ONE a dobandit experienta prin realizarea   urmatoarelor tipuri de lucrari:
 

Investigarea complexa a siturilor contaminate:

Investigatii complexe,  geofizice, hidrogeologice si geologice ;

Investigarea complexa a depozitelor de deseuri:

 • Investigatii geofizice, hidrogeologice si geologice pentru evaluarea starii depozitelor de deseuri; probare geologica;
 • Evaluarea haldelor de deseuri miniere ;
 • Determinarea etanseitatii stratului de baza (1, 2, 3);
 • Determinarea etanseitatii stratului acoperitor;
 • Evaluarea poluarii produse de haldele de reziduuri miniere
   

 Monitorizarea factorilor de mediu

 • Masuratori periodice privind dispersia si directia de deplasare a fluidelor prin medii poroase, permeabile;
 • Masuratori in timp real privind dispersia poluantului;
   

 Studii si documentatii tehnice de mediu

 • Evaluarea impactului asupra mediului;
 • Raport de mediu;
 • Bilant de mediu;
 • Raport de amplasament
 • Planuri si Proiecte tehnice pentru refacerea mediului
   

 Mecanisme si cai de transmitere a poluantilor

Studii privind dispersia fluidelor in apele subterane (MODFLOW)

Studii privind dispersia compusilor gazosi in atmosfera (AERMOD)

Evaluarea riscului de expunere a organismului la factorii poluanti, indoor si outdoor. Determinarea zonelor de expunere, cailor de expunere, receptorilor (RBCA nivelurile 1 si 2)

  

Imagine 3D a dispersiei poluantului in apa subterana

 

Contact

S.C. GEOMATHICS ONE S.R.L.
str. Buzesti nr.61, bl.A6. ap.29, Bucuresti
Tel: +40 745 182 711
Email: office@geomathics-one.ro